infrastruktur

Säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och Infrastrukturell säkerhet handlar dels om de faktorer som säkrar kontor, anläggningar, väg- och spårnät med mera, bland annat roll- och ansvarsfördelning, larmcentraler och passagessystem. Och dels om att identifiera och uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagen ställer på myndigheter, kommuner, landsting samt på vissa samhällsviktiga delar av näringslivet. 

Vad finns att vinna?

Tekniskt och operationellt säkrad infrastruktur, uppfyllelse av lagstiftning, goda rutiner samt ett högt säkerhetsmedvetande hos medarbetare. Plus en genomlysning av verksamheten. En samordnad infrastruktur är helt enkelt en förutsättning för varje modern verksamhet.

Våra tjänster

  • Säkerhetsskydd
  • Fastighetsskydd
  • Tekniska larmfunktioner

Kontakta oss

Ekelöw har lång erfarenhet av att genomföra projekt inom infrastruktur och känsliga miljöer i olika typer av organisationer och bland ledande befattningshavare och bland ledande befattningshavare. 

Kontakta oss för mer informationen eller för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan stödja er i ert utvecklingsarbete. 

kontakta osstillbaka till föregående sida

© 2009 Ekelöw InfoSecurity AB | Användarvillkor